CEM Booklet Downloads

Chemo (Modality 1)

English (PDF)

Chichewa - Malawi (PDF)

Kinyawanda - Rwanda (PDF

Haitaian Creole (PDF)

Spanish (PDF)

Setswana - Botswana (PDF)

Chemo/Radiology (Modality 2)

Acholi/Luo - Uganda (PDF)

Arabic (PDF)

Chichewa - Malawi (PDF)

Chinese (Traditional)

Chinese (Simplified)

English (PDF)

Hausa - Nigeria (PDF)

Igbo - Nigeria (PDF)

Kiswahili - Kenya (PDF)

Luganda - Uganda (PDF)

Ndebele - Zimbabwe (PDF)

Pidgin English - Nigeria (PDF)

Portuguese (PDF)

Rukiga - Uganda (PDF)

Setswana - Botswana (PDF)

Shona - Zimbabwe (PDF)

Yoruba - Nigeria (PDF)